2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Błąd diagnostyczny czy ewolucja objawów?

KRZYSZTOF STAŃKOWSKI1, ALEKSANDRA LEKSOWSKA1, Jerzy Matysiakiewicz1
1. II Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 60-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, diagnostyka

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek zmiany symptomatologii u pacjenta z wieloletnim wywiadem zaburzeń psychicznych.

Przypadek. U pacjenta przed 16 laty rozpoznano schizofrenię. Obecnie poddano analizie zgromadzoną dokumentację medyczną, kładąc szczególny nacisk na rozpoznania, objawy oraz skuteczność leczenia. Zauważono zmianę symptomatologii. Oceniono funkcjonowanie psychospołeczne pacjenta na podstawie klinicznych i testowych badań psychologicznych. Ostatecznie rozpoznano u pacjenta chorobę afektywną dwubiegunową.

Komentarz. U pacjentów z wieloletnim wywiadem zaburzeń psychicznych może dochodzić do zmiany symptomatologii. Podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Stańkowski, II Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry