2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Choroba afektywna dwubiegunowa u pacjenta niesiyszącego

AGNIESZKA SŁOPIEŃ1, RENATA KOMOROWSKA-PIETRZYKOWSKA1, KAMILA PERS1, ANDRZEJ RAJEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 49-106
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, głuchota

Streszczenie

Cel. Odmienność obrazu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) u dzieci i młodzieży utrudnia właściwe rozpoznanie, zwłaszcza gdy z zaburzeniami współwystępuje głuchota, która poza trudnościami w porozumiewaniu się, powoduje również zaburzenia rozwoju myślenia abstrakcyjnego.

Przypadek. Opisano 16-letniego pacjenta z głuchotą przedjęzykową i CHAD.

Komentarz. Odmienność objawów psychopatologicznych oraz problemy w ich nazwaniu i klasyfikacji powodują, że u pacjentów niesłyszących zbyt rzadko lub błędnie rozpoznaje się zaburzenia nastroju, zwłaszcza CHAD.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Stopień, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
tel. (61) 8491531, fax: (61) 8480392, e-mail: asrs@wp.pl