2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Diagnostyczne i komunikacyjne aspekty twórczości plastycznej pacjentki chorującej na schizofrenię paranoidalną

BEATA ZIARKO1, MAŁGORZATA KANIA1, ZYGMUNT PODBIELSKI1, KRZYSZTOF KIELAN1, KAMILA BARGIEL-MATUSIEWICZ2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2. Zakładu Psychologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 66-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, arteterapia

Streszczenie

Cel. Przedstawiono znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontakcie z pacjentami chorującymi na schizofrenię.

Przypadek. 23-letnia pacjentka, od czterech lat chorująca na schizofrenię, w trakcie hospitalizacji w oddziale dziennym zainteresowała się zajęciami w pracowni arteterapii. W ciągu czterotygodniowej terapii wykonała ponad 20 prac plastycznych, obrazujących przeżywane emocje i objawy. Wspólne omawianie prac umożliwiło poznanie traumatycznych doświadczeń pacjentki, których nie potrafiła przekazać w inny sposób. Wpłynęło to na pogłębienie kontaktu z pacjentką oraz na intensywność terapii.

Komentarz. Kontakt poprzez ekspresję plastyczną może stać się punktem wyjściowym oddziaływań psychoedukacyjnych i poprawy współpracy z pacjentem.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Ziarko, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, e-mail: beataziarko@poczta.onet.pl