2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Dysocjacyjne zasłabnięcia z drgawkami u osoby z niedomykalnością aortalną

KATARZYNA SKULIMOWSKA1, JOANNA RĘKAWEK2, AGATA MAJEWSKA-STEFANIAK3
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
2. Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
3. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 122-106
Słowa kluczowe: dyzautonomia, dysregulacja autonomiczna, zaburzenie dysocjacyjne

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek zaburzeń dysocjacyjnych u osoby z niedomykalnością aortalną.

Przypadek. Pacjentka ze stwierdzoną w dzieciństwie niedomykalnością aortalną, leczona w klinice nerwic z powodu zaburzeń dysocjacyjnych w postaci zasłabnięć z drgawkami.

Komentarz. Uwzględniając podejście holistyczne, rozważono wzajemny wpływ czynników psychologicznych, kardiologicznych i neurologicznych na mechanizmy powstawania objawów.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Skulimowska, Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: irenaskulimowska@interia.pl