2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Hiperprolaktynemia u chorej na depresję leczonej paroksetyną: pierwotna czy wtórna?

DOROTA ŁOJKO1, ALEKSANDRA SUWALSKA1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 47-106
Słowa kluczowe: depresja, hiperprolaktynemia, paroksetyna

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek hiperprolaktynemii w przebiegu leczenia depresji paroksetyną.

Przypadek. Pacjentka z zaburzeniami hormonalnymi w wywiadzie, leczona z powodu depresji paroksetyną. Po stwierdzeniu hiperprolaktynemii dołączono bromokryptynę.

Komentarz. Równoczesne leczenie obu zaburzeń przyniosło korzystny efekt. Trudno ustalić, które z zaburzeń było pierwotne. Prawdopodobnie stan hormonalny uwrażliwił pacjentkę na wystąpienie hiperprolaktynemii po paroksetynie.

Adres do korespondencji:
Dr Dorota Łojko, Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, e-mail: djojko@icpnet.pl