2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Kontrowersje diagnostyczne wokół rozpoznania schizofrenii u osoby przejawiającej zachowania antysocjalne

KATARZYNA KAMIŃSKA1, STANISŁAW IZDEBSKI1, Jan Koziełł1
1. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 95-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, zachowanie antysocjalne, diagnostyka

Streszczenie

Cel. Podjęto próbę określenia zależności między zachowaniami antysocjalnymi i schizofrenią oraz ustalenia przyczyn ustępowania zachowań antysocjalnych w przebiegu tej choroby. Poruszono również problem obligatoryjnego orzekania niepoczytalności w przewlekłych psychozach.

Przypadek. Przedstawiono postępowanie diagnostyczne u osoby ujawniającej od wczesnej młodości zachowania antysocjalne, niektóre o znacznej szkodliwości społecznej. Podstawy do rozpoznania schizofrenii istniały już w okresie szkolnym, jednak uczyniono to dopiero kilkanaście lat później, gdy u pacjenta wystąpiły nasilone objawy wytwórcze - zwłaszcza omamy słuchowe imperatywne, zwiększające ryzyko zachowań agresywnych i autoagresywnych.

Komentarz. Wątpliwości diagnostyczne w dużej mierze wynikały prawdopodobnie z obawy, że rozpoznanie przewlekłej choroby psychicznej będzie równoznaczne z orzeczeniem niepoczytalności, co skutkowałoby niemożnością przypisania choremu winy i trudnościami w powstrzymaniu jego aktywności.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Kamińska, Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego, ul. Mickiewicza 24/26, 87-100 Toruń, tel. (56) 6580800, fax: (56) 6580816