2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Kurcz muzyków - ogniskowa dystonia czy konwersja?

Krzysztof Czuma1, MAGDALENA KLASIK1, Krzysztof Kotrys1, HANNA JOHN-ZIAJA1
1. Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 99-106
Słowa kluczowe: dystonie ogniskowe, konwersja, kurcz muzyków

Streszczenie

Cel. Definicje i opisy dystonii ogniskowych i objawów konwersyjnych sytuują te zaburzenia na pograniczu psychiatrii i neurologii. Na przykładzie kurczu muzyków przedstawiono różne możliwości interpretacyjne i sugestie terapeutyczne.

Przypadek. Opisano historię czterdziestokilkuletniego mężczyzny, u którego podejmowano liczne próby diagnostyki i leczenia (od metod chirurgicznych po psychoterapię), ostatecznie zakończone niepowodzeniem.

Komentarz. Konwersja i dystonie ogniskowe mogą być dobrą ilustracją dylematów związanych z wyborem paradygmatu myślenia w psychiatrii. Opowiedziano się za podejściem wielowymiarowym.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Czuma, Szpital - Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, e-mail: kkotrys@mp.pl