2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Objawy neuropsychiatryczne jako przejaw infekcyjnego zapalenia wsierdzia

MARIUSZ ŚLOSARCZYK1, TERESA MARIA RÓG2
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2. Kliniki Neurologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 21-106
Słowa kluczowe: infekcyjne zapalenie wsierdzia, powikłania neuropsychiatryczne

Streszczenie

Cel. Objawy neurologiczne są jednym z najczęstszych powikłań narządowych infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW), a często jego pierwszym przejawem. Prawidłowe rozpoznanie choroby podstawowej może być trudne.

Przypadek. U 22-letniego pacjenta z masywnymi, trudnymi do precyzyjnego opisu zaburzeniami neuropsychiatrycznymi dopiero po kilku tygodniach rozpoznano IZW, jako ich przyczynę.

Komentarz. Zwrócono uwagę na trudności w diagnostyce różnicowej nasilonych zaburzeń myślenia i mowy, a także na podstawowe znaczenie uważnego zbierania wywiadu w procesie diagnostycznym.

Adres do korespondencji:
Dr Mariusz Ślosarczyk, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 21b, 31-501 Kraków, e-mail: slosarczyk@poczta.onet.pl