2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Oporny na terapię zespól nadoczodolowej części piata czołowego o niewyjaśnionej etiologii

Wojciech Gruszczyński1, TOMASZ NOWAKOWSKI2
1. Kliniki Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Oddziału VI B SPZOZ w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 13-106
Słowa kluczowe: zespół płata czołowego

Streszczenie

Cel. Przedstawiono zaburzenia o obrazie zespołu nadoczodolowej części płata czołowego.

Przypadek. 35-letni pacjent z zespołem płata czołowego części nadoczodolowej, bez zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych w wywiadzie.

Komentarz. Nie ustalono przyczyny zaburzeń, a podjęta farmakoterapia okazała się nieskuteczna.

Adres do korespondencji:
Prof. Wojciech Gruszczyński, Klinika Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Uniwersytetu Medycznego, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź