2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Patologiczne zbieractwo

AGNIESZKA KSIĘŻOPOLSKA1, SŁAWOMIRA KOTAPKA-MINC1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 110-106
Słowa kluczowe: zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zbieractwo patologiczne

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek patologicznego zbieractwa, które nasiliło się w wyniku naczyniopochodnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Przypadek. 73-letni mężczyzna z patologicznym zbieractwem, które rozwinęło się na podłożu osobowości anankastycznej, w przebiegu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i nasiliło się w wyniku naczyniopochodnego uszkodzenia płatów czołowych.

Komentarz. Podkreślono istotną rolę czynników psychospołecznych w przypadku patologicznego zbieractwa.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Księżopolska, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa