2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Przebieg PTSD u osób deportowanych w dzieciństwie do ZSRR

Robert Pudlo1, Małgorzata Pudlo1, Jerzy Matysiakiewicz1, Piotr Gorczyca1, ROBERT HESE1
1. Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 20-106
Słowa kluczowe: stres pourazowy, deportacja

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przebieg zaburzeń stresowych pourazowych u osób deportowanych w dzieciństwie do ZSRR.

Przypadek. U trzech osób deportowanych w dzieciństwie do ZSRR rozpoznano zaburzenia stresowe pourazowe. U wszystkich opisanych chorych obserwowano wieloletni okres latencji objawów z dość dobrym przystosowaniem społecznym, a następnie bardzo szybkie narastanie objawów chorobowych - psychopatologicznych i somatycznych, z przyspieszonym starzeniem.

Komentarz. Wydaje się, że zaburzenia stresowe pourazowe u osób deportowanych w dzieciństwie do ZSRR charakteryzuje specyficzna dynamika, z długim okresem latencji i późniejszym gwałtownym pogorszeniem.

Adres do korespondencji:
Dr Robert Pudlo, Katedra Psychiatrii, ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry