2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Przypadek schizofrenii - danse macabre z rodziną w tle

MAŁGORZATA KALINOWSKA1, Krzysztof Kotrys1
1. Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 77-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, psychogeneza schizofrenii, twórczość a psychopatologia

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek współwystępowania nasilonych objawów schizofrenii oraz skrajnych trudności w funkcjonowaniu społecznym z wrażliwością i talentem poetyckim.

Przypadek. 20-letnią pacjentkę chorą na schizofrenią o złożonym obrazie psychopatologicznym przedstawiono z perspektywy kliniczno-opisowej oraz psychologicznej z wykorzystaniem paradygmatu psychodynamicznego i systemowego. Dołączono teksty poetyckie i przykłady twórczości plastycznej pacjentki.

Komentarz. Schizofrenię należy rozpatrywać wielowymiarowo, biorąc pod uwagę cechy indywidualne pacjenta. Znaczne nasilenie objawów schizofrenii nie musi upośledzać zdolności do wyrażania własnych przeżyć w formie poetyckiej, a nawet może te zdolności wzbogacać.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Kalinowska, Szpital - Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice