2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Samoamputacja ręki - drastyczny przypadek samouszkodzenia u pacjenta psychotycznego

PIOTR BARANOWSKI1, TOMASZ PAWŁOWSKI1, JERZY JABŁECKI2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Ośrodka Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 134-106
Słowa kluczowe: samouszkodzenia, samoamputacja, psychoza, replantacja kończyn

Streszczenie

Cel. Samoamputacja to drastyczny rodzaj samouszkodzenia, rzadko podejmowany przez osoby chore psychicznie. Skuteczność postępowania chirurgicznego w dużym stopniu zależy od stanu psychicznego pacjenta.

Przypadek. Opisano przebieg leczenia pacjentki, która pod wpływem halucynacji słuchowych dokonała samoamputacji lewej ręki.

Komentarz. Objawy psychotyczne, które przyczyniły się do samouszkodzenia, nie miały istotnego wpływu na postępowanie chirurgiczne i efekty podjętych działań rehabilitacyjnych. Wydaje się, że ze względu na konieczność długotrwałego leczenia pacjentów po samoamputacji w oddziale chirurgicznym, wskazane byłoby szkolenie personelu w zakresie podstaw psychiatrii.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Baranowski, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: pbaranow@dilnet.wroc.pl