2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Symptomatologia psychiatryczna nieswoistego zapalenia mózgu

MAGDALENA LETKIEWICZ1, MAŁGORZATA ŚMIAROWSKA1, WALDEMAR URBANOWICZ2, AGATA LISIECKA1, KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2. Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 5-106
Słowa kluczowe: zapalenie mózgu, wirus zapalenia wątroby typu C, powikłania terapii interferonem

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przebieg zaburzeń po leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Przypadek. 52-letnia pacjentka leczona interferonem alfa oraz rybawiryną z powodu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Po trzech miesiącach u pacjentki wystąpiły przemijające zaburzenia ruchu i mowy, a następnie napady padaczkowe i zespół otępienny. Z tego powodu była diagnozowana w kierunku zaburzeń dysocjacyjnych oraz choroby Creutzfeldta-Jakoba.

Komentarz. Skutecznym leczeniem okazał się prednizolon. Nie ustalono jednoznacznej przyczyny zaburzeń.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Letkiewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, e-mail: mletkiewicz@op.pl