2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Terapia elektrowstrząsami w ostrej śmiertelnej katatonii

KRZYSZTOF KIELAN1, Krzysztof Kucia1, ALEKSANDRA OPIEŁKA-PAWLAK1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 84-106
Słowa kluczowe: ostra śmiertelna katatonia, terapia elektrowstrząsowa

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek leczenia ostrej śmiertelnej katatonii elektrowstrząsami.

Przypadek. Pacjent z ostrą śmiertelną katatonią, leczony po raz drugi, po odstawieniu leków w czasie kilkunastomiesięcznej remisji. W diagnostyce różnicowej uwzględniono infekcję ośrodkowego układu nerwowego, ostre zatrucie substancjami psychoaktywnymi, złośliwy zespół neuroleptyczny oraz złośliwą hipertermię. Powodem zastosowania elektrowstrząsów były wątpliwości diagnostyczne, grożące poważnymi powikłaniami w razie zastosowania niewłaściwej terapii. Zabiegi wykonywano w warunkach bloku operacyjnego, pod kontrolą EEG i EKG, wykorzystując dwuskroniową lokalizację elektrod. Po dziewięciu zabiegach, leczeniu utrwalającym klozapiną i profilaktycznym podaniem kwetiapiny uzyskano dwuletnią remisję. Zmiana klozapiny na kwetiapinę była podyktowana znaczną eozynofilią u pacjenta z wywiadem alergicznym.

Komentarz. Terapia elektowstrząsami z następczym stosowaniem kwetiapiny, może być skutecznym leczeniem w ostrej śmiertelnej katatonii.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Kielan, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, e-mail: kielank@wp.pl