2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Trudności diagnostyczne u pacjenta z zespołem Münchhausena

Małgorzata Pudlo1, Robert Pudlo2, MAŁGORZATA LESZCZYK-BARANOWSKA1, MARTA PRZYBYŁO-PARTYKA1
1. I Oddziału Psychiatrycznego Szpitala - Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
2. Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 114-106
Słowa kluczowe: zespół Münchhausena, zaburzenia pozorowane, diagnostyka

Streszczenie

Cel. Przedstawiono trudności diagnostyczne związane z rozpoznawaniem zespołu Münchhausena.

Przypadek. Pacjent z niezwykle bogatą, częściowo niespójną dokumentacją medyczną, obejmującą różnorodne schorzenia. Analiza funkcjonowania pacjenta i krytyczny przegląd dokumentacji pozwoliły na rozpoznanie zespołu Münchhausena.

Komentarz. Rozpoznanie zespołu Münchhausena wymaga wnikliwej analizy aktualnego stanu pacjenta oraz jego wcześniejszej dokumentacji medycznej i bywa niezwykle trudne.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Pudlo, I Oddział Psychiatryczny Szpitala - Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice