2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Trudności w określeniu rozpoznania u trzech młodych pacjentek z objawami zwiastunowymi schizofrenii

Piotr W. Gorczyca1, Robert Pudlo1, Robert T. Hese1
1. Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 56-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, rokowanie

Streszczenie

Cel. Przedstawiono trudności diagnostyczne w przypadku pacjentów z objawami charakterystycznymi dla schizofrenii.

Przypadek. Opisano trzy młode pacjentki z objawami schizofrenicznymi, u których w różnym czasie uzyskano niemal całkowitą remisję.

Komentarz. U osób z objawami schizofrenii ustalenie definitywnego rozpoznania może być trudne.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Gorczyca, ul. Grottgera 20/6, 44-100 Gliwice, e-mail: gorasp@juni.gliwice.pl