2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Wypadek który zmienił życie - schizofrenia czy PTSD?

RENATA RYBACKA-TORBUS1, MARTA SASIŃSKA1, BARTŁOMIEJ STASZAK1, MACIEJ DUBIŃSKI1, DOROTA BARANOWSKA-BARTYZEL1
1. Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 45-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, PTSD, diagnostyka

Streszczenie

Cel. Przedstawiono trudności diagnostyczne u pacjenta początkowo leczonego z podejrzeniem schizofrenii, u którego ostatecznie rozpoznano PTSD.

Przypadek. 29-letni pacjent, po wypadku samochodowym, od kilku lat bez efektu leczony ambulatoryjnie z podejrzeniem schizofrenii. Podczas hospitalizacji u pacjenta zdecydowano się rozpoznać PTSD, odpowiednio kierunkując dalsze leczenie.

Komentarz. Nakładające się czynniki przedchorobowe, okoliczności zachorowania, przebieg choroby i reakcja na leczenie mogą czasem utrudniać różnicowanie między schizofrenią i PTSD.

Adres do korespondencji:
Dr Renata Rybacka-Torbus, Szpital - Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice