2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zaburzenia lękowe u osoby z chorobą Charcot-Marie-Tooth skutecznie leczone citalopramem

DOROTA ŁOJKO1, ALEKSANDRA SUWALSKA1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 45-106
Słowa kluczowe: zaburzenia lękowe, choroba Charcot-Marie-Tooth, citalopram

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek zaburzeń lękowych w przebiegu choroby Charcot-Marie-Tooth, leczonych citalopramem.

Przypadek. U pacjentki z chorobą Charcot-Marie-Tooth i wywiadem rodzinnym obciążonym zaburzeniami psychicznymi wystąpiły zaburzenia lękowe pod postacią obawy przed nietrzymaniem moczu, z towarzyszącą agorafobią.

Komentarz. Citalopram w połączeniu z psychoedukacją okazał się leczeniem skutecznym i dobrze tolerowanym.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Dorota Łojko, Klinika Psychiatrii Dorosłych, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, e-mail: d_lojko@icpnet.pl