2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne po pląsawicy Sydenhama

Krzysztof Krysta1, Adam Klasik1, JOANNA OLSZEWSKA1, JACEK SOŁTYK2
1. Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach
2. Kliniki Neurologii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 15-106
Słowa kluczowe: obsesje, kompulsje, pląsawica

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego po wystąpieniu pląsawicy Sydenhama.

Przypadek. Obecnie 35-letnia pacjentka, u której po przebytej w 19 roku życia pląsawicy Sydenhama, ujawniło się trwające do tej pory zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, z przewagą czynności natrętnych. Od 30 roku życia u pacjentki występuje ponadto obustronne zaciskanie powiek. Po konsultacji neurologicznej i badaniu EMG wykluczono dystonię ogniskową. Stwierdzono zaburzenia w funkcji poznawczych oraz zmiany radiologiczne w obrębie kości czaszki.

Komentarz. Leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny pozwala uzyskać częściową poprawę u pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym po pląsawicy Sydenhama.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Krysta, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice