2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne - pytanie o genezę

MARTA PRZYBYŁO-PARTYKA1, MAŁGORZATA KALINOWSKA2, MAŁGORZATA LESZCZYK-BARANOWSKA1
1. I Oddziału Psychiatrycznego Szpitala - Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
2. Oddziału Depresji i Zaburzeń Lękowych Szpitala - Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 65-106
Słowa kluczowe: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, diagnostyka

Streszczenie

Cel. Podjęto próbę określenia przyczyny zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Przypadek. Pacjent z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, prawdopodobnie na podłożu organicznym.

Komentarz. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą mieć podłoże organiczne, a ich obraz psychopatologiczny może pozostawać w ścisłym związku z traumatycznymi doświadczeniami z wcześniejszych okresów życia.

Adres do korespondencji:
Dr Marta Przybyło-Partyka, I Oddział Psychiatryczny Szpitala - Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice