2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zespół natręctw w przebiegu schizofrenii - efektywność leczenia klomipraminą

AGATA LISIECKA1, MAŁGORZATA ŚMIAROWSKA1, RYSZARD KAMIŃSKI1, MAGDALENA LETKIEWICZ1, KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 81-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek zespołu natręctw w przebiegu schizofrenii leczonego klomipraminą.

Przypadek. Pacjent ze schizofrenią paranoidalną poprzedzoną wielomiesięcznymi objawami rzekomonerwicowymi i depresyjnymi. Mimo leczenia neuroleptykami i ustąpienia doznań psychotycznych, w obrazie klinicznym nadal utrzymywały się objawy uznane za mysli i czynności natręctne. Do leczenia przeciwpsychotycznego dołączono klomipraminę, co wyraźnie poprawiło funkcjonowanie pacjenta.

Komentarz. Dołączenie do leczenia przeciwpsychotycznego klomipraminy może być korzystne u pacjentów z zespołem natręctw w przebiegu schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Dr Agata Lisiecka, Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin