2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zespół urojeniowy u pacjenta po przeszczepie serca

Robert Pudlo1, MARIAN ZEMBALA2
1. Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
2. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 17-106
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, transplantacja serca

Streszczenie

Cel. Przedstawiono obraz i przebieg zaburzeń psychotycznych po przeszczepie serca.

Przypadek. Pacjent z zespołem urojeniowym po przeszczepie serca. Nietypowość zaburzeń polegała na występowaniu „czystego " zespołu urojeniowego, bez zaburzeń świadomości, co zbliża je do obrazu cardiac psychosis, której przypadki opisywano w latach sześćdziesiątych minionego wieku, po operacjach kardiochirurgicznych.

Komentarz. Po transplantacji serca zaburzenia tego typu są opisywane wyjątkowo rzadko.

Adres do korespondencji:
Dr Robert Pudlo, Katedra Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry