2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Złożony proces diagnostyczno-terapeutyczny: zaburzenia schizotypowe czy nerwicowe?

KAMILLA BARGIEL-MATUSIEWICZ1, KRZYSZTOF KIELAN2
1. Zakładu Psychologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 39-106
Słowa kluczowe: zaburzenia schizotypowe, zaburzenia nerwicowe, diagnostyka, komputerowy system ekspercki

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek wymagający wykluczenia lub potwierdzenia zaburzeń schizotypowych - nowej kategorii diagnostycznej, wprowadzonej w klasyfikacji ICD-10.

Przypadek. 22-letni pacjent, nieleczony psychiatrycznie, z pozytywnym wywiadem genetycznym, przyjęty z powodu zmian zachowania oraz wyraźnego obniżenia aktywności życiowej (załamanie linii życiowej, myśli samobójcze). Wypowiadał niezwykłe sądy, a jego myślenie nosiło cechy magicznego. Wykonano tomografię komputerową głowy i EEG oraz przeprowadzono badania psychologiczne: osobowości i organiczne. Wykorzystano również system ekspercki SABA, wspomagający proces rozpoznawania i leczenia zaburzeń schizofrenicznych.

Komentarz. Zarysowano problematykę różnicowania zaburzeń schizotypowych z nerwicowymi w przypadku pierwszych zachorowań u młodych pacjentów. Potwierdzono użyteczność programu eksperckiego SABA w procesie diagnostycznym.

Adres do korespondencji:
Dr Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Zakład Psychologii Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice, e-mail: kamillamatusiewicz@poczta.onet.pl