2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zmienna i ciągła diagnoza w procesie psychoterapii pacjentki z zaburzeniami odżywiania się

Małgorzata Janas-Kozik1,2, Irena Krupka-Matuszczyk2, JOANNA HYRNIK1, RAFAŁ SOŁOWIÓW1
1. Oddziału Psychiatrii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
2. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 103-106
Słowa kluczowe: psychoterapia, zaburzenia odżywiania się, jadłowstręt psychiczny

Streszczenie

Cel. Przedstawiono trudności diagnostyczne związane z rozpoznawaniem jadlowstrętu psychicznego.

Przypadek. Pacjentka z zaburzeniami odżywiania, którą poddano psychoterapii uzyskując poprawę na poziomie objawowym.

Komentarz. Trudności diagnostyczne związane z rozpoznawaniem jadlowstrętu psychicznego, wynikają w dużej mierze z niejednorodności symptomatologicznej tego zaburzenia. Wyjaśniono znaczenie i funkcję objawów klinicznych rozwijających się dynamicznie w trakcie psychoterapii.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Janas-Kozik, Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. G. Zapolskiej 3, 42-550 Sosnowiec-Klimontów, tel. (32) 2665052, e-mail: malgorzata.janas-kozik@psychiatria.pl