2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Na okładce

Jan Paweł II (1920-2005)