2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Refleksja

Jednostronna świadomość?

MAGDALENA ŚWITOŃ1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 165-167
Słowa kluczowe: choroba psychiczna, świadomość, powierzchnia jednostronna

Streszczenie

Cel. Próba odpowiedzi na pytanie, czy mają ze sobą coś wspólnego: choroba psychiczna, odurzenie narkotykowe, stan alkoholowy, sen, a także hipnoza.

Pogląd. Być może są to podobne stany tej samej świadomości.

Wnioski. W stanach tych mamy do czynienia z bardziej ogólnym przypadkiem działania mózgu, do opisania którego brakuje nam narzędzi. Można ich poszukiwać na gruncie matematyki i fizyki.

Adres do korespondencji:
Redakcja Postępów Psychiatrii i Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa