2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Obraz własnego ciała a seksualność kobiet z zaburzeniami odżywiania się

ANNA SAROL-KULKA1, ZENON KULKA2
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
2. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 107-115
Słowa kluczowe: zaburzenie odżywiania się, obraz własnego ciała, seksualność

Streszczenie

Cel. Celem pracy było sprawdzenie związku obrazu własnego ciała z seksualnością kobiet z zaburzeniami odżywiania się.

Metoda. Zbadano 100 kobiet z czego 50 kobiet z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego oraz 50 kobiet z rozpoznaniem żarłoczności psychicznej leczonych w Klinice Nerwic w Warszawie, w Klinice Nerwic i Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie oraz w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach. Do oceny seksualności i obrazu własnego ciała zastosowano „Inwentarz seksuologiczny" (HRK) i „Kwestionariusz seksuologiczny" (KSK). Zastosowano też „Inwentarz zaburzeń odżywiania się (EDI) i kwestionariusz kliniczny dotyczący zaburzeń odżywiania.

Wyniki. Kobiety z anoreksją częściej niż kobiety z bulimią oceniały swoje ciało jako całkowicie nieatrakcyjne. Korelacje zmiennej obrazu własnego ciała ze zmiennymi określającymi różne przejawy seksualności uwidoczniły następujące związki: kobiety z anoreksją, które nie akceptowały swojego ciała, rzadziej miewały sny erotyczne, w późniejszym wieku zaczynały interesować się płcią odmienną, później zakochiwały się i decydowały na pierwszy pocałunek, rzadziej podejmowały kontakty seksualne, częściej też dostrzegały negatywne strony swojej seksualności. Natomiast kobiety z bulimią, które nie akceptowały swojego ciała miały mniejszą ilość związków z mężczyznami, rzadziej odczuwały potrzebę kontaktu seksualnego i miewały fantazje seksualne, częściej nie odczuwały podniecenia podejmując kontakty seksualne, zaś po stosunku odczuwały napięcie lub złość na partnera.

Wnioski. (1) Negatywny obraz własnego ciała u kobiet z anoreksją w większym stopniu wpływał hamująco na przejawy ich seksualności niż u kobiet z bulimią. (2) Negatywna ocena własnego ciała powodowała u kobiet z anoreksją negowanie własnej seksualności a u kobiet z bulimią osłabienie ich popędu seksualnego.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Sarol-Kulka, Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa