2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Spektroskopia rezonansu magnetycznego w chorobach zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego

Radosław Magierski1, Tomasz Sobów1, Iwona Kłoszewska1
1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 155-163
Słowa kluczowe: spektroskopia rezonansu magnetycznego, choroby neurodegeneracyjne, otępienie

Streszczenie

Cel. W pracy przedstawiono przegląd wyników badań nad zmianami w metabolitach mózgowych w najczęstszych zespołach neurodegeneracyjnych: chorobie Alzheimera, otępieniu z ciałami Lewy 'ego, otępieniu czołowo-skroniowym, chorobie Huntingtona, chorobie Parkinsona.

Poglądy. We współczesnej medycynie, wśród dynamicznie rozwijających się technik badawczych, kluczowe znaczenie mają badania obrazowe. Obrazowanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego stało się wiodącym narzędziem badawczym. Jedną z metod obrazowania wykorzystujących rezonans magnetyczny jest spektroskopia rezonansu magnetycznego, istniejąca w kilku wariantach. Z użyciem najczęściej używanej spektroskopii protonowej możliwe jest badanie poziomu metabolitów mózgowych: N-acetyloaspara-ginianu, choliny i jej pochodnych, mioinozytolu, kreatyny i fosforanu kreatyny oraz kompleksu glutaminian-glutamina.

Adres do korespondencji:
Dr Radosław Magierski, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, e-mail: rmagierski@o2.pl