2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Sympozjum

Wypalenie zawodowe, czyli o „ludziach z kryjówek

ANNA KAROŃ-OSTROWSKA1
1. Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie i Redakcji miesięcznika „Więź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 79-82
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, antropologia

Streszczenie

Cel. W artykule przedstawiono wypalenie zawodowe jako problem egzystencjalny na podstawie przemyśleń dwóch wybitnych humanistów -filozofa i psychiatry.

Poglądy. Ksiądz profesor Józef Tischner w swych filozoficznych analizach zajmował się człowiekiem, jego lękami i bólem, sprawą ludzkiej nadziei, wolności i godności - w spotkaniu podmiotu z drugim człowiekiem. Profesor Antoni Kępiński, jego serdeczny przyjaciel był „mistrzem opisu ludzkiego doświadczenia". Zwrócono uwagę na „zagubienie się w relacji z samym sobą i ze światem", „utratę nadziei i zamknięcie się w lęku".

Adres do korespondencji:
Dr Anna Karoń-Ostrowska, Instytut Myśli Józefa Tischnera, ul.Stradomska 9/2, 31-068 Kraków