2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Czy statyny znajdują zastosowanie w chorobie Alzheimera?

Tomasz Pawełczyk1, Iwona Kłoszewska1
1. Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 195-209
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, statyny, metabolizm cholesterolu, ApoE, lipoproteiny HDL

Streszczenie

Cel. Autorzy, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, omawiają związki pomiędzy metabolizmem cholesterolu a występowaniem otępień oraz dane wskazujące na potencjalne zastosowanie statyn w zapobieganiu chorobie Alzheimera.

Przegląd. Starzenie się społeczeństw sprawia, iż w najbliższych dziesięcioleciach problemy zdrowotne występujące w podeszłym wieku staną się bardziej powszechne. Otępienia już dziś powodują istotne następstwa zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Szacuje się, że do roku 2047 liczba przypadków choroby Alzheimera na świecie wzrośnie czterokrotnie. Jeśli udałoby się opóźnić występowanie objawów choroby o pięć lat, to wspomniany wzrost chorobowości byłby dwukrotnie niższy Leki zarejestrowane obecnie w leczeniu choroby Alzheimera działają głównie na objawy choroby i powodują zmniejszenie ich nasilenia.

Wnioski. Wysiłki badaczy koncentrują się aktualnie na poszukiwaniu metod leczniczych zapobiegających rozwojowi lub opóźniających pojawienie się objawów choroby. Kilka grup związków, mogących spełniać powyższe oczekiwania, jest w ostatnich latach intensywnie badanych. Należą do nich: niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, witamina E, leki obniżające stężenia lipidów.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Pawelczyk, Prof. Iwona Kłoszewska, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, tel. (42) 6757372, fax: (42) 6757729, e-mail: iklosz@csk.am.lodz.pl