2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Sprawozdanie

Podjąć wyzwania, szukać rozwiązań - zdrowie psychiczne w centrum uwagi rządów państw europejskich

Grażyna Herczyńska1, Czesław Czabała2, Irena Namysłowska3
1. Biura Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 259-266
Słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, promocja, programy, Deklaracja Helsińska

Streszczenie

W styczniu 2005 r. odbyła się w Helsinkach konferencja ministerialna na temat zdrowia psychicznego. Deklarację o ochronie zdrowia psychicznego i Plan działań podpisali ministrowie 52 krajów Europy członków Światowej Organizacji Zdrowia. W artykule omówiono najważniejsze punkty obu dokumentów, wskazano na wyzwania przed jakimi stoją państwa realizujące postanowienia Konferencji.

Adres do korespondencji:
mgr Grażyna Herczyńska, Biuro ds. Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii, al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel: (22) 45 82 542, fax: (22) 651 65 61, e-mail: hercz@ipin.edu.pl