2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych - przegląd ważniejszych badań epidemiologicznych

JOANNA RYMASZEWSKA1, TOMASZ ADAMOWSKI1, TOMASZ PAWŁOWSKI1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 195-200
Słowa kluczowe: epidemiologia, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie przeglądu aktualnych badań nad występowaniem różnych zaburzeń psychicznych.

Poglądy. Zdefiniowanie jednolitych kryteriów diagnostycznych klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych pozwoliło na skonstruowanie opartych na nich precyzyjnych, strukturyzowanych instrumentów badawczych. Stworzyło to możliwości przeprowadzenia porównywalnych badań epidemiologicznych w psychiatrii. W Polsce jak dotychczas nie przeprowadzono pełnego badania rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w populacji ogólnej. Oceniano jedynie występowanie zaburzeń psychicznych w określonych regionach lub specyficznych populacjach. Dostępne są także dane statystyczne placówek psychiatrycznych.

Wnioski. Nowoczesne badania epidemiologiczne umożliwiają planowanie środków na ochronę zdrowia, wykrycie czynników ryzyka, wreszcie wspomagają badania nad etiologią zaburzeń psychicznych. Przedstawione rozbieżności we wskaźnikach rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w różnych krajach skłaniają do dalszych badań w tym zakresie i ostrożności w ich interpretowaniu.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Rymaszewska, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, Wybrzeże L. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, tel. (71) 7841565, e-mail: ankarym@psych.am.wroc.pl