2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Dokument

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychiatrii w sprawie badań leków psychotropowych z zastosowaniem placebo u osób z zaburzeniami psychicznymi

Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 257
Słowa kluczowe: leki psychotropowe, badania leków, placebo