2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Wpływ alkoholu etylowego na poziom cytokin

DARIUSZ ANDRZEJCZAK1, ELŻBIETA CZARNECKA1
1. Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 195-223
Słowa kluczowe: etanol, cytokiny, alkoholowa choroba wątroby, ośrodkowy układ nerwowy (o.u.n.)

Streszczenie

Cel. Przedstawienie wpływu alkoholu etylowego (etanolu) na poziom cytokin w badaniach in vivo i in vitro.

Poglądy. Działanie etanolu na układ odpornościowy znane jest od dawna. Jego nadużywanie łączy się z obniżoną odpornością i zwiększoną podatnością na infekcje. Odkrywane są jednak nowe aspekty immunomodulującego działania alkoholu etylowego w poznanych już powikłaniach wynikających z jego nadużywania. Wiele badań koncentruje się wokół wpływu etanolu na cytokiny. Te niskocząsteczkowe białka mogą być mediatorami reakcji immunologicznych i zapalnych. Dzięki nim komórki immunologicznie kompetentne mogą działać w jednym systemie skutecznie unieczynniając obce dla ustroju czynniki. Podkreśla się udział cytokin w alkoholowej chorobie wątroby. Niektóre badania wskazują także na wpływ etanolu na cytokiny w o.u.n.

Wnioski. Etanol może wywierać swoje modulujące działanie na cytokiny, co może mieć swoje odzwierciedlenie w poalkoholo-wych schorzeniach wątroby, zmianach działania cytokin w o.u.n., czy odporności organizmu. Dalsze badania pozwolą rozszerzyć wiedzę na temat wpływu alkoholu na układ immunologiczny.

Adres do korespondencji:
Mgr Dariusz Andrzejczak, Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, tel. (42) 6779298, e-mail: dandrzejczak@pharm.am.lodz.pl