2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Gdy klozapina nie wystarcza

MAREK GROCHOWSKI1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 352-336
Słowa kluczowe: klozapina, potencjalizacja

Streszczenie

Cel. Artykuł stanowi próbę przeglądu metod najczęściej stosowanych w przypadkach niepowodzenia leczenia klozapiną.

Poglądy. Poruszono problem oporności na leczenie klozapiną. Potrzeba leczenia tych poważnie chorych pacjentów, w sytuacji gdy brakjestjednoznacznych algorytmów i wskazówek, często zmusza lekarzy klinicystów do stosowania różnego rodzaju innowacji terapeutycznych. W pierwszej kolejności optymalizacji terapii, a gdy jest ona nieskuteczna, prób potencjalizacji efektu leczniczego klozapiny, przez jednoczesne zastosowanie innego neuroleptyku, leku normotymicznego, benzodiazepiny, leku przeciwdepresyjnego, agonisty receptora NMDA, terapii elektrowstrząsowej.

Wnioski. Brakuje jednoznacznych dowodów na przewagę jednej strategii wzmacniania efektu terapeutycznego klozapiny nad innymi. Stąd też zamieszczone poniżej dane nie są receptą terapeutyczną, lecz raczej przeglądem możliwości w tym zakresie, płynących z nich korzyści oraz towarzyszących im objawów niepożądanych.

Adres do korespondencji:
Dr Marek Grochowski, III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: grochows@ipin.edu.pl