2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Przeniesiony zespół Münchhausena

TOMASZ KOWALIK1, BARTOSZ GRUSZCZYŃSKI2, AGNIESZKA RADZISZEWSKA3, Wojciech Gruszczyński2
1. Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego w Łodzi
2. Kliniki Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3. Poradni Zdrowia Psychicznego w Łęczycy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 366-336
Słowa kluczowe: przeniesiony zespół Munchhausena, rozpoznawanie

Streszczenie

Cel. W artykule przedstawiono mało znany zespól chorobowy, jakim jest przeniesiony zespól Münchhausena (przez pełnomocnika), jego diagnostykę i trudności lecznicze.

Przegląd. W zespole tym, opiekunowie wytwarzają lub wywołują choroby u innych osób po to, aby uzyskać opiekę medyczną. W większości przypadków sprawcąjest rodzic (prawie zawsze matka), natomiast ofiarą dziecko. Przeniesiony zespół Münchhausena u dziecka powoduje ciężkie następstwa, w najcięższych przypadkach doprowadzając do zgonu. Duża liczba osób pełniących opiekę medyczną nie jest zaznajomiona z tym zaburzeniem.

Wnioski. Wczesne wykrywanie przeniesionego zespołu Münchhausena pozwoliłoby ograniczyć częstość powikłań i zgonów w tym zaburzeniu.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Kowalik, Szpital Psychiatryczny im. dr J. Babińskiego, Oddział VIII A, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź