2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Na okładce

Psychiatria i neurologia w Polsce u progu okresu stalinowskiego

Ryszard Herczyński1, Grażyna Herczyńska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii