2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Leczenie nerwobólu neuropatycznego po półpaścu

JAN KOCHANOWICZ1, KRZYSZTOF KUCZYŃSKI2, BARBARA POLITYŃSKA1
1. Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku
2. Oddziału II Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 45-41
Słowa kluczowe: półpasiec, neuralgia po półpaścu, ból przewlekły, farmakoterapia, terapia behawioralna

Streszczenie

Cel. Omówienie możliwości terapeutycznych neuralgii po przebytym półpaścu.

Poglądy. Zespół bólowy po półpaścu jest częstym, zwłaszcza u osób starszych, powikłaniem infekcji wirusem herpes zoster, który powoduje uszkodzenia aksonów czuciowych obwodowych i ośrodkowych. Zapobieganie tego typu neuralgii nie przynosi spodziewanych efektów. Dlatego autorzy w oparciu o piśmiennictwo i doświadczenie kliniczne przedstawiają możliwości terapii farmakologicznej i zabiegowej uzupełnione o terapię behawioralną. Omawiając poszczególne metody terapeutyczne zwracają uwagę na ich skuteczność, dostępność i działania niepożądane. Przedstawiają leki antydepresyjne, przeciwpadaczkowe, miejscowo i ogólnie stosowane anestetyki czy nawet opioidy.

Wnioski. Autorzy wnioskują konsekwentne i kompleksowe podejście do terapii, bo tylko takie leczenie może skutecznie złagodzić dolegliwości bólowe po półpaścu.

Adres do korespondencji:
Dr Jan Kochanowicz, Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276Białystok, tel. (85) 7468221, fax: (85) 7455922, e-mail: kochanowicz@vp.pl