2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Oceny książek

Oxford Textbook of Psychotherapy, Oxford University Press, Oxford, 2005

Magdalena Zakolska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 61-66