2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Oceny książek

Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005

Piotr Świtaj1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 61-66