2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Oceny książek

Schizophrenia: The positive perspective. Brunner - Routledge, Hove and New York, 2002

Justyna Waszkiewicz1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 61-66