2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Na okładce

Alfred Korzybski 1879-1950

Sławomir Rogowski1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii