2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Spostrzeżenia kliniczne

Kwetiapina - atypowy neuroleptyk o umiarkowanym wpływie na metabolizm węglowodanów i tłuszczów

Tadeusz Pietras1
1. Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 121-125
Słowa kluczowe: kwetiapina, neuroleptyki drugiej generacji, zespół metaboliczny

Streszczenie

Cel. Kwetiapina jest atypowym neuroleptykiem - pochodną benzotiazepiny, która wykazuje potwierdzoną skuteczność w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Poglądy. Neuroleptyki atypowe mogą być przyczyną zespołu metabolicznego, w skład którego wchodzi otyłość, nietolerancja glukozy, hiperinsulinemia i zaburzenia gospodarki lipidowej. W przeciwieństwie do klozapiny i olanzapiny, kwetiapina tylko w niewielkim stopniu nasila składowe zespołu metabolicznego. Lek ten w stopniu nieznacznie lub umiarkowanie wpływa na masę ciała oraz na stężenie glukozy, cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Wnioski. Kwetiapina wydaje się lekiem przydatnym w terapii psychoz u pacjentów z ryzykiem chorób serca i miażdżycy.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras, Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego, ul. Kopcińskiego 22, 91-123 Łódź, tel./fax: (42) 6782129, e-mail: cital200@wp.pl