2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Sprawozdanie

NOWOCZESNA REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU Sprawozdanie z III Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej w Tarnowskich Górach, 28-29 kwietnia 2006

Józef Opara1
1. Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF w Katowicach, „Repty
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 135
Adres do korespondencji:
Prof. Józef Opara
Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF w Katowicach, „Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji jozefopara@wp.pl