2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Rozwój koncepcji stanu mieszanego w chorobach afektywnych w ujęciu historycznym

Iwona Koszewska1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 105-93
Słowa kluczowe: depresja, mania, stan mieszany, choroba afektywna dwubiegunowa

Streszczenie

Cel. Historyczne przedstawienie rozwoju koncepcji stanów mieszanych w chorobach afektywnych od starożytności do czasów współczesnych.

Poglądy. W ostatnich latach kryteria stanów mieszanych w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV poddawane są krytyce. Od czasów Kraepelina wątpliwości budziły wzajemne zależności między depresją i manią. Zaniechane przez wiele lat badania nad stanami mieszanymi w ostatnich latach stają się ponownie tematem poszukiwań, także z powodu prawdopodobnego wpływu indukowania tych stanów przez leki przeciwdepresyjne.

Wnioski. Diagnostyka stanów mieszanych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej jest istotna ze względu na potrzebę odpowiedniego postępowania terapeutycznego.

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Koszewska, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa