2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Esej

Kontakt terapeutyczny z osobą chorą na schizofrenię

Irena Namysłowska1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 137-141
Słowa kluczowe: kontakt terapeutyczny, schizofrenia

Streszczenie

Artykuł przedstawia osobiste refleksje autorki na temat kontaktu z osobą chorą na schizofrenię, odwołując się do cech tego kontaktu wymienianych przez Kępińskiego oraz innych autorów, i umieszczając je w szerszej perspektywie filozofii dialogu. Przedstawione zostały zasady tzw. pre-terapii oraz analiza przeniesienia i przeciwprzeniesienia powstającego w trakcie kontaktu z osobą chorą na schizofrenię, a także jego znaczenie dla osobistego rozwoju osób pracujących z chorymi.

Adres do korespondencji:
Prof. Irena Namysłowska, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: namyslow@ipin.edu.pl