2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Nierzeczywiste percepcje wzrokowe - przegląd piśmiennictwa

Stefan Krzymiński1, STANLEY N. CAROFF2, Grzegorz Rossa1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
2. University of Pennsylvania School of Medicine and the Department of Veterans Affairs Medical Center, Philadelphia, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 155-164
Słowa kluczowe: nierzeczywiste percepcje wzrokowe, epidemiologia, obraz kliniczny

Streszczenie

Cel. Przegląd piśmiennictwa dotyczącego nierzeczywistych percepcji wzrokowych (omamów i parahalucynacji wzrokowych - OPW).

Poglądy. Nierzeczywiste percepcje wzrokowe nazywane są omamami niezależnie od stanu towarzyszącego im wglądu. Wymienianych jest wiele stanów, w przebiegu których mogą wystąpić. Są to przede wszystkim różne choroby mózgu, zwłaszcza naczyniowe, zwyrodnieniowe, choroby oczu, zaburzenia psychiczne, niepożądane działanie leków. Nadal wiele uwagi poświęca się zespołowi Charlesa Bonneta. Ocena rzeczywistego rozpowszechnienia OPW jest trudna z powodu niechęci pacjentów do ich ujawniania. Za główne czynniki ryzyka OPW uznawane są osłabienie wzroku i wiek podeszły. Treść OPW nie jest swoista dla żadnego określonego zaburzenia. Ich leczenie jest uważane za trudne.

Wnioski. Wskaźniki rozpowszechnienia OPW cechuje znaczna rozpiętość. Żaden pojedynczy czynnik ryzyka nie jest konieczny ani wystarczający dla ich wystąpienia. Nie ma jakościowych różnic w obrazie OPW niezależnie od zaburzeń, z jakimi są związane. Przy właściwym rozpoznaniu, wyniki ich leczenia są dobre. Analiza zebranych przypadków OPW zostanie przedstawiona w drugiej części pracy.

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński, Cibórz 36/2, 66-213 Skąpe, e-mail: stefan.4384393@pharmanet.com.pl