2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Oceny książek

Tötungsanstalt Hartheim. Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus. Bd. 3. Linz: Oberösterreichischen Landesarchiv und dem Lern-und Gedenkort Schloss Hartheim, oöLa; 2005

Janusz Szajewski1
1. Stołeczny Ośrodek Ostrych Zatruć Szpital Praski, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 213-215