2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Współwystępowanie zaburzeń odżywiania się i spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

KATARZYNA KAMIŃSKA1, FILIP RYBAKOWSKI2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
2. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 143-146
Słowa kluczowe: zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia odżywiania się, współwystępowanie

Streszczenie

Cel. W badaniu oceniano częstość występowania objawów spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych wśród hospitalizowanych pacjentek z zaburzeniami odżywiania się. Oceniono również występowanie objawów zaburzeń odżywiania się u pacjentek z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi.

Metoda. W badaniu wzięło udział 98 pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania się, 48 z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz 113 kobiet z grupy kontrolnej. Wykorzystano „Kwestionariusz zaburzeń nastroju" - do oceny występowania spektrum zaburzeń dwubiegunowych i „Test Postaw wobec Jedzenia" (EAT-26) - oceniający nasilenie objawów zaburzeń odżywiania się.

Wyniki. Częstość występowania spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych była istotnie większa w grupie pacjentek z zaburzeniami odżywiania się niż w grupie kontrolnej. W grupie pacjentek z bulimią i typem bulimicznym jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa) istotnie częściej niż u pacjentek z restrykcyjnym typem AN występowały zaburzenia ze spektrum dwubiegunowego. W grupie pacjentek z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi istotnie częściej niż w grupie kontrolnej występowały objawy zaburzeń odżywiania się.

Wnioski. Zaburzenia odżywiania się przebiegające z napadami objadania się wykazują istotne współwystęepowanie ze spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Może to wskazywać na wspólne etiopatogenetyczne i temperamentalne podłoże obu rodzajów zaburzeń.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Kamińska, Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań